You are here: Home // Sağlık // İlk Yardımda Uyulması Gereken Kurallar

İlk Yardımda Uyulması Gereken Kurallar

Sponsorlu Bağlantılar

Yanınızdaki kimselerden bin yaralanır, ya da hastalanır, doktor gelmeden önce yere yıkılır. O anda çabuk bir karar vermek gerekir. Yaralı ya da hasta için neler yapacak, neler yapmıyacaksınız? Bunu iyice bilmek gerekir. Zira bu bir ölünm kalım meselesidir.
İlk yardımlar bir hekimden, ya da tıbbi bir bakımdan ön­ce, yaralıya veya hastaya yapılacak olan yardımlardır. Aileniz için, komşularınız için ve kendiniz için ivedi hallerde alabilece­ğiniz pek basit tedbirleri öğrenmeniz ve uygulamanız, çabuk ve bilgili olarak yardıma koşmanız gerekli.
Yaralıyı, (özellikle düşme, çarpışma ya da herhangi bir şekilde bir darbe kurbanı ise) mutlak gereklilik yoksa, yani yeni bir kazayı önlemek bahis konusu değilse, asla yerin­den oynatmayınız. Ona hiç dokunmayınız, vücudunu çevirme­yiniz, kaldırmayınız; kazaya uğramış bir arabada ise çıkar­mayınız. Oturmasına engel olunuz. Eğer içerde bir yara varsa, ya da belkemiği ezilmişse, bütün bu boşuna hareketler onu öl­dürebilir ya da sakat bırakabilir. Eğer yerini mutlaka değiş­tirmek gerekiyorsa, «Bir yaralının taşınması» bahsine bakınız.
ilk yardım çantası
Yaralı çok kan kaybediyorsa «Ciddî kanama» bahsine, eğer bir zehir yutmuşsa, «Zehirlenme» bahsine bakınız; ya da artık hiç nefes alıp veremiyorsa (boğulma, gazla zehirlenme, elektrik çarpması gibi hallerde) hiç vakit kaybetmeyiniz. Sa­niyeler sayılıdır. Solunum durmasında, suni teneffüs yaptırılmazsa, hasta üç dakika sonra ölür.
Bununla birlikte, hastanın ya da yaralının hayatının tehlikede olduğu haller nadirdir. Bir çok hallerde şu şekilde hareket edebilirsiniz: Hastayı uzanmış bir durumda hareket­siz bırakınız. Eğer kusarsa ensesinde kırık yoktur. Boğulmaması için başını yana çeviriniz. Onu battaniyeler ya da man­tolarla sarınız, fakat fazla sıcak olmamasına dikkat ediniz.
Bir doktor çağırınız, yahut daha iyisi, siz ilk yar­dımları yaparken başka birini doktora gönderiniz. Doktora yaranın ya da hastalığın nevini söyletiniz, onun gelişinden önce ne yapacağınızı sordurunuz.
Hastayı ihtiyatla gözden geçiriniz. Her türlü fazla hareketi ve İstırabı önlemek için gerekirse elbiselerini kesiniz. Yanıklar varsa, elbiseleri yaraya yapışmışsa hiç dokunma­yınız.
Soğukkanlılığınızı korumaya çalışınız ve hastayı ya­tıştırınız. Sizin sakinliğiniz onun telâş ve şaşkınlığını azaltır ve kendisine kaderinin iyi ellerde olduğu inancını verir. Bu şekilde ızdırabı hafifler, iyileşme çabuklaşır.
Bir sarsıntı, bir şok her zaman mümkündür. Bunu gözönünde tutarak hareket etmelisiniz.
Bayılmış, ya da sadece yarı baygın bir hastaya, bir içki yutturmayınız; nefes borusunu tıkayıp boğulma tehlikesi yaratırsınız. Bayılmış bir kimseyi tokatlıyarak, sarsarak, ya da bağırarak kendine getirmiye çalışmayınız. Doktor gelmeden bir yaralıya, bir hastaya asla alkol vermeyiniz.
İlk Yardım Çantası:
İlk yardım çantanızı, henüz ihtiyaç yokken, şimdiden dol­durunuz. İçinde bulunması gereken şeyler, çantaya, ecza do­labına karmakarışık bir şekilde tıkılmamalıdır. Diş macunu tüpleri yanında saç iğneleri bulunmamalıdır. Aksine onları uygun kutulara, (meselâ menteşeli bir kapağı olan ufak alet­ler kutusuna) koyunuz. Böylece ihtiyacınız olduğunda elinizin altında bulunurlar. Çankaya makas ile yapışkan pansumanlar, karbonat (bikarbonat dö sud) koymayı unutmayınız. Hiçbir şey eksik kalmamalıdır. Her şişeyi etiketleyiniz, içindekinin ne olduğunu ve ne için kullanılacağını okunaklıca yazınız. Ecza dclabını anahtarla kapatmayınız. Her saniyenin sayılı olduğu anda anahtarı bulamamak tehlikesi vardır. Dolabı çocukların yetişemiyeceği bir etajer üzerine koyunuz. Araba için de bir ec­za çantası hazırlamak ve onu toz girmiyecek şekilde sıkıca ka­pamak iyi olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Leave a Reply

Copyright © 2009 moda, trend. All rights reserved.
Designed by moda. Powered by kadın sitesi.
Sitemap