You are here: Home // Evlilik // Evlendikten Sonra İlk Çocuk Ne Zaman Yapılmalıdır?

Evlendikten Sonra İlk Çocuk Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu konuda kesin yargıya varmak İmkânı yoktur. Karı ve kocanın yaşı, sıhhati, mali durumu ve kişisel arzularına bağlıdır. Fakat gene de bir şey söylemek gerekirse yeni evlilerin bir yıl beklemeleri doğru olur. Evlenen iki insan, çoğu alış­kanlıkları, kişilikleri, görgü ve zihniyetleri birbirlerinden cok farklı olan bir erkekle kadın her gün birbirleri ile en yakından temas durumunda olacaklardır. Birbirlerinin mizaçlarına, şu veya bu tepkilerle alışabilmeleri, aralarında bir arkadaşlık, dostluk kurabilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır; yuvala­rını esaslı şekilde kurabilmek, sosyal hayatlarını düzene sok­mak için gene zaman ister. Bundan ötürü bu bir yıllık süreyi çocuksuz geçirmek doğru olur.
Öte yandan bir kadın ilk çocuğunu 20—21 yaşma gelme­den, 30 yaşını da geçmeden yapmalıdır. Gerçi bir kız âdet gör­meye başladıktan kısa süre sonra gebe kalabilir, fakat âdet görmeler onun gebe kalmaya, anne olmasına sebep teşkil et­mez. Erginlik çağının tamamlanması için aradan yılların geç­mesi gereklidir. Oysa bir kadın 45—50 yaşına gelinceye dek ço­cuk yapabilir. Ancak 35 yaşından sonra döl yapma kabiliyeti azalmaya başlar. Bu yaştan sonra hem gebelik hem de çocuk bakımı ile ilgili güçlükler artar.

Evlendikten Sonra İlk Çocuk Ne  Zaman Yapılmalı

BİR AİLENİN KAÇ ÇOCUĞU OLMALI?
Çocuk sayısı eşlerin sıhhatli oluşlarına, mali durumlarına ve arzularına bağlıdır. Bugün için ideal çocuk sayısı iki veya üçtür. Gittikçe artan hayat şartlarının güçlüğü de çok çocuk yapmayı engellemektedir. Yalnız ilk iki çocuğun aralarında az yaş farkı olursa, kardeşler birbirleri ile daha iyi arkadaşlık ha­vası içinde büyürler, ana ve babalarına daha az yük olurlar. İkinciden sonra yapılacak çocuklar ise isteğe bağlıdır.
Bu her karı kocanın üreme kabiliyetine bağlıdır. Karı ve kocadan ikisinin de üreme, döllenme kabiliyetleri yüksek olur­sa, evliliğin birinci ayında gebe kalınması mümkündür. Fakat çoğunlukla beş altı ay, hattâ bir yıl sonra gebe kalınabilmektedir. Yapılan birçok araştırmaların gösterdiğine göre, hiçbir koruyucu araç kullanılmazsa, ilk çocuk ortalama olarak evli­liğin onyedinci ayında dünyaya gelmektedir. Demek oluyor ki evliliklerin çoğunluğunda kadın ancak sekizinci ayda gebe kalmaktadır. Dr. Meker’in bir eserinde şöyle denilmektedir:Genç ve sıhhatli görünen yüz çift evlenir ve gebelikten koruyucu araçlar kullanmadan düzenli birleşmelerde bulunur. Ursa, içlerinden pek azı hemen gebe kalır ve kadın ilk âdetini görmez. Büyük çoğunlukta gebelik bir aydan bir yıla kadar ge­ciken bir süre içersinde meydana gelir. Bazılarında bir yılı da aşar. Aşağı yukarı yüz çiftten on tanesi hiç çocuk sahibi ol­maz.

Sponsorlu Bağlantılar

Leave a Reply

Copyright © 2009 moda, trend. All rights reserved.
Designed by moda. Powered by kadın sitesi.
Sitemap