You are here: Home // Bebek - Çocuk // Altıncı Aydan Sonra Memeden Kesme

Altıncı Aydan Sonra Memeden Kesme

Sponsorlu Bağlantılar

Birinci yılın ikinci yarısında, bebeği memeden tedricen nasıl kesersiniz? Her şey normalse, bebeği ne zamana kadar em­zirmek gerekir? Mümkünse, bebek fincandan içebilecek hale ge­linceye kadar. 220’inci bölümde de izah ettiğim gibi, bazı bebek­ler, memeden erken kesilmeye daha yatkındır. Genel olarak meme emen çocuklar, bardaktan ya da fincandan içmeyi sekizinci ve dokuzuncu aylar arasında becerebilirler. Buna karşılık biberonla beslenen bebekler, şişelerini bırakmaya daha geç razı olurlar.

Alıştırmak için, bebeğe, beş aylık olduktan sonra arada bir süt yudumlatmak yerinde olur. Daha sonraları, bazen altıncı ay­dan itibaren ve çoğunlukla sekiz ile onuncu aylar arasında, be­beğin memeye eskisi kadar hararetle sarılmadığını fark edersiniz. Beslenme süreleri daha kısalır. Bardaktan içebiliyorsa, yavaş ya­vaş memeden kesmeye başlarsınız. Beslenme saatlerinde bebe­ğe önce bardak ya da fincanla İstediği kadar süt verip, ondan sonra emzirme yolunu tutun. Ondan sonra da, beslenme saatle­rinden birinde, en az İlgi duyduğu beslenme saatinde  me­meyi kaldırın ve yalnız bardakla verin. İki hafta sonra bebek, du

rumdan şikâyetçi değilse bir emzirmeyi daha kaldırın, öuih-.. memeyi kaldırmak İçin db iki hafta bekleyin. Çocuğu fazla zor-famayın. Memeyi bırakma İsteği düzenli aşamalarla gelişmeyebi­lir. Bebek hastalanır ya da diş çıkarırsa memeden kesme işi uzar. Onun bu küçük kaprisine de göz yumun artık. Çocuğa doğ­duğu andan beri meme emmenin ne kadar eşsiz bir zevk verdi­ğini düşünürseniz; bir ıstırabı olduğu ya da hayat kendisine çe tin geldiği zaman yine anne memesinden medet umması sizi şa­şırtmaz. Memeden kesme sırasında çocuğun hayatında  ev de­ğiştirmek ya da ona temizliği öğretmeye başlamak gibi değisiklikler olmamasına dikkat edin.
Bu söylediklerimin, yerine bir bardak süt verilecek olan me­me saatleriyle İlgili olduğunu anlamışsınızdır tabiî. Memeden kesmenin bu kısmı Sona ermeden, öteki meme saatlerinde de meme yerine katı yiyecekler vermeye başlamış olmanız gerekir. (sebze, lapa vb.)
Çocuk memeden yavaş yavaş kesilirse anne herhangi bir zor­lukla karşılaşmaz. Göğüsleriniz çok dolup da sizi rahatsız ettiğin­de yine 20-30 saniye kadar meme verebilirsiniz. Fakat bu süreyi beş dakikaya çıkarırsanız sütünüz yine artar.
Kimi zaman anne, çocuğun memeden aldığı kadar sütü bar­daktan içmediğini görerek endişeye kapılır. Bu yüzden de meme­den kesme işi uzar. Bence her İieslenmede 100 gram, yani gün­de ortalama 300-400 gram süt İçebilen bir çocuğu memeden kese­bilirsiniz. Memeyi kestiğiniz zaman şüphesiz ki, daha fazla içe­cek ve aldığı süt günde 400 gramı hatta daha fazlasını bulacak­tır. Çocuk başka yiyecekler de yediği için bu miktar ona yeter.
En İyisi, çocuğu, bir yaşına doğru memeden kesmektir. Bunu yapamazsanız, İkinci yılın başında ve mümkün olduğu kadar ça­buk meme İşini ortadan kaldırmak gerekir. Zaten bebekler, 15′ İnci aydan sonra memeye karşı çok az ilgi duyarlar. Bazı çocuk­lar, bu süreyi doldurduktan sonra da, uyumadan Önce, ya da kap­ris olsun diye meme emmek İsteyebilirler. Gerçek ihtiyacı dı­şında memeye devam, bir alışkanlık haline gelir ve çocuğu an­neye aşırı derecede bağımlı kılar.

Sponsorlu Bağlantılar

Leave a Reply

Copyright © 2009 moda, trend. All rights reserved.
Designed by moda. Powered by kadın sitesi.
Sitemap